Promjene i izazovi tržišta logističkih nekretnina u Hrvatskoj

Gđa Ivana Bakunić, direktorica Meridian 16 Business parka sudjelovala je na panelu Promjene i izazovi tržišta logističkih nekretnina u Hrvatskoj, održanom u sklopu Dvanaeste godišnje međunarodne konferencije o razvoju nekretnina u organizaciji Filipović poslovno savjetovanje d.o.o. Na konferenciji je predavalo 90 predavača koji su na 18 zanimljivih panela diskutirali teme pred više od 430 sudionika.
Gđa Bakunić je sudionicima prezentirala lokaciju naše poslovne zone, koja osim globalne povezanosti ima i dobru lokalnu povezanost. Osim lokacije, za poslovnu zonu važna je i suradnja s lokalnim vlastima te spremnost lokalne uprave za prihvat ovakvog projekta, u čemu nam grad Velika Gorica pruža veliku podršku. Gđa Bakunić je također naglasila da osim velikih igrača očekuje da će i mali poduzetnici i obrti također pronaći korist i isplativost preseljenja svojih poslovnih poduhvata u našu zonu.